Slavkov opět uspěl

Je již tradicí, že ke konci listopadu je vyhodnocena soutěž „My třídíme nejlépe“ ve třídění odpadů, kde jsou automaticky zařazeny všechny obce Jihomoravského kraje. Pro větší spravedlnost jsou však rozděleny do kategorií podle počtu obyvatel. V tom letošním ročníku 2011 se naše město, v kategorii obcí od 2.000 do 10.000 obyvatel, umístilo v hlavní soutěži na 3. místě. Připomeňme si, že se hodnotí celková výtěžnost sběru papíru, plastů, skla a nápojových kartonů za rok, připadající na jednoho občana. Ve vedlejší soutěži rozhodovala efektivita sběru za celé období soutěže od 1.10.2010 do 30.9.2011. První místo jsme nezískali, a ta ostatní dosud nebyla zveřejněna společností EKO-KOM. Díky doplňkové soutěži ve třídění elektrozařízení však město Slavkov u Brna přece jen má svoje prvenství. Tak si na slavnostním ceremoniálu dne 29. Listopadu 2011 v Brně převzali zástupci města Ing. Jiří Doležel a pan Radoslav Lánský ocenění za 3. a 1. místo v uvedených soutěžích. Kromě Certifikátů a tematických trofejí byla součástí cen i finanční odměna, a to ve výši 10.000 Kč a 20.000 Kč za přední umístění ve dvou soutěžích. Lze tedy jen souhlasit s heslem spol. EKO-KOM: Třiďte, má to smysl! Poděkování patří zejména všem spoluobčanům, kteří využívají kontejnery na separaci. Jak je vidět, velmi se osvědčily červené kontejnery na sběr elektrozařízení, které vlastně byly společností ASEKOL zdarma umístěny ve městě teprve v červenci letošního roku. Každého využitelného odpadu, který by měl skončit jinde než v barevných kontejnerech, by byla škoda. Ing. Stanislava Kubešová odbor ŽP Od: 07. 12. 2011 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru