Uhlašování produkce odpadů za rok 2012 přes ISPOP

Rok 2012 přináší změnu ve způsobu ohlašování produkce a nakládání s odpady pro všechny původce a oprávněné osoby, kterým vznikne ohlašovací povinnost dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011 je nutné podat do 15.2.2012 prostřednictvím ISPOP (zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP). Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí proto doporučuje ohlašovatelům využít návodu spol. INISOFT s.r.o. s odkazy, který lze stáhnout https://www.inisoft.cz/direct/temp/orp/ohlasovani-odpady2012.pdf . Ti původci odpadů (firmy, podnikatelé, obce), kteří nepoužívají žádný vlastní software pro evidenci odpadů, mají možnost využít interaktivní formuláře pro odpady https://odpady.inisoft.cz . Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ŽP upozorňuje, že již nebude přijímat Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011 v listinné podobě. Pouze příloha č. 24 vyhl. č. 383/2001 Sb. se stále zasílá v elektronické podobě přímo na Městský úřad Slavkov u Brna (ORP) – podatelna@meuslavkov.cz se zaručeným elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou úřadu – ZRVBWE4. Ing. Stanislava Kubešová                                                                                                                            odbor ŽP Tel.: 544121148; e-mail: stanislava.kubesova@meuslavkov.cz Od: 25. 01. 2012 Do: 15. 02. 2012

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru