Václav Antonín Kounic, kancléř 4 panovníků

Zámek Slavkov – Austerlitz uspořádal k 300. výročí narození Václava Antonína Kounice oslavy, které vyvrcholily v měsíci říjnu. Součástí projektu „Václav Antonín Kounic, kancléř čtyř panovníků,“ připraveného k tomuto výročí, byly tři vzájemně propojené aktivity: výstava, odborný seminář a komponovaný program.                                        V pondělí 24. října se v prostorách galerie v 1. patře slavkovského zámku uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy. Výstava seznamuje a přibližuje osobnost Václava Antonína Kounice, přináší však rovněž unikátní archivní doklady a předměty dokumentující život významného šlechtice 18. století, které se v tomto množství a kvalitě sešly na jednom místě prakticky poprvé. Kromě několika portrétů samotného Václava Antonína Kounice zde můžete spatřit rovněž unikátní faksimile listin, ve kterých Marie Terezie či její manžel František Štěpán Lotrinský potvrzují zlepšení kounicovského rodového erbu. Je zde rovněž umístěna listina, kterou Josef II. uděluje Václavu Antonínovi Řád sv. Štěpána či udělení Řádu zlatého rouna, včetně tohoto řádu. Na výstavě jsou rovněž představeny plány zámku, zámeckého parku ve Slavkově, plány či návrhy Kounicových domů ve Vídni, a to včetně parkových úprav, provedené jak graficky, tak v podobě barevného pastelu. Celou výstavu doplňují skleněné a porcelánové soubory nádobí, dobové hry a vědecké pomůcky, které byly nedílnou součástí života barokního šlechtice. Výstava bude letos otevřena do 11. prosince 2011.   Součástí slavnostní vernisáže byl komponovaný program, na jehož přípravě a realizaci se spolupodílely všechny slavkovské školy.               Záštitu nad celým projektem k tomuto výročí převzali velvyslanec Rakouské republiky J.E. Ferdinand Trauttmansdorff, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a starosta Města Slavkov u Brna Ing. Ivan Charvát.                                 Na finančním zajištění projektu se podílelo Ministerstvo Kultury České republiky, Jihomoravský kraj. Hlavním partnerem akce byla společnost Lohmann & Rauscher. Mezi další partnery patřilo Město Slavkov u Brna, Moravský zemský archiv v Brně, Muzeum Města Brna, Národní památkový ústav - územní pracoviště v Telči, Národní památkový ústav - územní pracoviště v Brně, Základní škola Komenského, Základní škola Tyršova, Základní umělecká škola Fr. France, společnost Faktor Team, občanské sdružení Per Vobis a společnost Nejkrásnější svatba. Mediálním partnerem byl Český rozhlas Brno.             Zámek Slavkov – Austerlitz velice děkuje všem svým partnerům, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě oslav 300. výročí narození Václava Antonína Kounice.                    Mgr. Zuzana Venturová, PhDr. Vladimíra Zichová (ZS-A) Od: 26. 10. 2011 Do: 31. 12. 2011

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru