(1) Bošovická tvrz

Tvrz je nejvýznamnější dominantou obce Bošovice, viditelnou ze širokého okolí. 

První zmínka je datována rokem 1398 a je evidována v zemských deskách jako „cum loco munitione dicto“ – tedy s místem tvrze nebo tvrzištěm řečeným Kopec. O sto let později uvádějí Zajícové z Valdeka „Rezidente i Bossowicz“. Od roku 1627 patří Bošovice k Ždánickému panství a tak ztratily svůj šlechtický význam a tvrz byla obývána jen panskými úředníky spjatými se správou  zdejšího hospodářského dvora a lesů. Při nákladných rekonstrukčních pracích ke konci šedesátých let a hlavně ke konci osmdesátých let byla budova staticky zajištěna a podle archivních zpráv a stavebně historického průzkumu byla upravena věž a vybudován parkán. 

bosovicka_tvrz.jpg

Nahoru