(58) Budova fary, Šaratice

Prostorná jednopatrová fara byla postavena v roce 1665 zábrdovickými premonstráty, pod jejichž patronát farnost spadala. 

Hospodářská stavení, která patřila k faře, vyhořela v roce 1844, v následujícím roce byla znova vystavěna, ale většina z nich - kvůli havarijním stavu - byla v roce 2006 stržena. Farní dům byl důkladně opravován v letech 1882, 1903 a 2005. Na faře působila řada významných osobností, jeden z nich - slovenský národní buditel - Jan Slota Rájecký má u vchodu pamětní desku.

Fara_Šaratice.jpg

Nahoru