Jak to vlastně s tím objevením Ameriky bylo?

Ráda se zastavím v Dambořicích na rohu secesní hospody "U Horáků" a s úctou pohlížím k neobvyklému a jedinečnému panoramatu židovského hřbitova. Typické náhrobní kameny připomínají celému kraji dávnou historii dambořických Židů i jejich tragický konec.

Z myšlenek mě vytrhne známý hlas jedné z maminek mých žáků: "Paní učitelko, jak to teď v té škole učíte? Kdo byl v té Americe vlastně první? Pokud já vím, už naší stařeček to vyprávěli, když ten váš Kolumbus do Ameriky přijel, na břehu amerických břehů už stáli Dambořáci a pomáhali Kolumbovi z lodi. Kolumbus se rozhlížel, rozhlížel - a kde pré máte nějaký ženský? – 'Dambořanky? Ty už od rána přede dněm plejó řepu, ty nemajó čas bavit se s nějakém Kolumbem.' A tož jak teď?"

Ať už to s tím Kolumbem bylo tak či onak, pravda je, že se snad nenajde místo na širém světě, kde by se nenašel nějaký zatoulaný Dambořák. A tak mají Dambořáci rodinu po celém světě.

Nahoru