(68) Kaple Panny Marie Sedmibolestné (zvonice), Zbýšov

Tento objekt byl postaven na zbýšovské návsi v roce 1836 jako výraz díkuvzdání na přežití útrap napoleonských tažení.

Na venkovní straně pod střechou jsou ve zdi zabudovány mimo jiné dvě dělové koule pocházející z Bitvy u Slavkova. Některé prameny tuto stavbu označují jako kapličku panny Marie Sedmibolestné, ovšem většinou se o ní píše pouze jako o zvonici.

Zvonice_Zbýšov.jpg

Nahoru