(67) Kostel sv. Barbory ve Velešovicích

Filiální kostel sv. Barbory z let 1731-32 barokního slohu a kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1904. 

Stojí na ohrazeném hřbitově. Původně měl tři oltáře. Nad hlavním oltářem je obraz čtrnácti pomocníků se svatou Barborou. Na věži jsou umístěny 3 zvony. Jeden vážící 185 kg z roku 1660, malý 19 kg vážící umíráček z roku 1669 a největší cca 300 kg, který pořídili Velešovičtí občané v roce 1981. První opravy, o kterých jsou záznamy, proběhly v roce 1948. V r. 1951 byly zakoupeny starší varhany z Drnovic, které nahradily již téměř doslouživší původní. Další velká oprava provedena v roce 1990. Tyto opravy probíhaly za velkého finančního a brigádnického přispění místních farníků.
Poslední oprava proběhl v roce 2003. Podle vyprávění starších občanů vykopal pastýř, pasoucí dobytek v Nívkách, z bahna zvon s nápisem „sv.Barbora“. Byl prý tam pravděpodobně schován do bahna za válek, při kterých vesnice vyhořela. Protože nemohl být na věž zdejšího kostela zavěšen vzhledem k své velké váze, byl po nějakém čase umístěn na věži kostela v Rousínovci. Za první světové války však z věže sňat a odveden do Německa.

Kostel_Velešovice.jpg

Nahoru