Loupežníci Ždánického lesa (Janáčovo tovaryšstvo)

Jedinými známými loupežníky této oblasti, bylo Janáčovo tovaryšstvo. Vůdcem loupežnické tlupy, čítající až třicet členů, byl Janáč a jeho syn zvaný Siróček nebo taky Mladý. Podle toho, že jako jeho bratr je zmíněn Jakůbek z Dambořic, je možno soudit, že Siróček i jeho otec pocházeli z Dambořic. 


Činy tovaryšstva Janáčova neměly vyhraněný ráz. Činnost byla zaměřena na získávání živobytí loupežením. Oběti loupežných přepadů byli především kupci, u nichž byla největší naděje na kořist. Tou bylo především sukno, koření, ale i oděvy, prostěradla, stříbrné opásání. Vítáni byli i koně a hotové peníze. Mezi oloupenými byly vyjímečně osoby z jiných vrstev. Kořist se dělila krátce po akci a o výtěžek se dělili ti, kdož se podniku zúčastnili. Všeobecně se užívalo k úhradě potravin a služeb jak peněz, tak naloupeného zboží.

Janáčovo tovaryšstvo zde působilo v letech 1416–1419. Později byli polapeni a souzeni hrdelním právem v Jihlavě.

Nahoru