Mohyla míru a její dějiny

Válka je vždycky strašná a každá válečná doba i ta nejvzdálenější znamenala ztráty mnoha životů a ničení hodnot pracně po staletí budovaných. Zvláště v našem okolí připomíná nám hrůzy válek jako varovný prst Mohyla míru nad slavkovským bojištěm. Stojí tu jakožto symbol smíření a věčného odpočinku tisíců vojáků, kteří padli v památné bitvě tří císařů (2. 12. 1805).

Pomník vyrůstal z malých začátků. Profesor Slovák utvořil v Sokolnicích spolek, který vyzíval občany, aby přispěli ke zřízení společného hrobu. Když přišly přicházet dary, bylo rozhodnuto postavit pomník ve tvaru hrobky a malý kostelík na prateckém vrchu. Náklad pomníku byl odhadnut asi na 100 000 korun. V té době nebylo ovšem tak snadné pouhými sbírkami shromáždit tak značnou částku. Od ruské vlády byla přidána na stavbu pomníku takřka polovina potřebných peněz – 50 000 korun. Francouzská vláda poslala 10 000 korun a o něco později pařížská rada 1 000 franků. 

Rakouská vláda se neměla k nějaké podpoře. Když se v rozpočtovém výboru vídeňské sněmovny jednalo o subvenci, dokonce někteří moravští poslanci odmítli podporu této akci a ministerstvo vnitra udělilo komitétu důtku pro přijetí ruského a francouzského daru. Zároveň ruské vyslanectví ve Vídni urgovalo stavbu, a žádalo, aby se ihned začalo stavět, jinak že ruská vláda svůj dar odvolá.

Dne 23. června 1910 se začalo na pratecké výšině stavět. Když stavba úspěšně pokračovala, císař František Josef I. daroval přece po třetí žádosti 10 000 korun. Mohyla míru byla 25. března 1923 jako hotová stavba předána veřejnosti a dána do opatrování cizineckému svazu v Brně. Je vysoká 26m a 30cm. Pomník je zakončen 10 metrů vysokým křížem z měděného plechu. Později byla přistavěna u Mohyly ještě restaurace a místnost pro malé museum a upravena k ní vedoucí silnice.

Nahoru