O knížeti Damborovi

Před mnoha a mnoha lety žil kníže Dambor. Kníže Dambor putoval se svým lidem krajinou nekrajinou, až přišel na rozcestí tří cest, tří nevelikých kopců, tří potůčků, úrodných polí a hustkých lesů. Dambor řekl: "Usaďme se tu navždy!" A tak se taky stalo. Lidé si začali stavět domy, nad vesnicí se tavěla pevná tvrz. Protože byl Dambor prozíravý kníže, poručil, aby z tvrze vedlo několik tajných chodeb.

U potoka byly založeny rybníky, které byly proti záplavám překlenuty koženým mostem. Lidé byli pracovití, pěstovali různé plodiny, žilo se všem dobře. Z úcty ke knížeti Damborovi nazval lid svou vesnici ves Damborova.

Tvrz bohužel dlouho nevydržela nápor loupeživých tlup a po mnoha letech byla zbořena. Na jejím místě dnes stojí katolický kostel a hřbitov. Ale tajné chodby zde zůstaly. Říká se, že se v těchto tajných chodbách nalézá obrovský poklad, který střeží duch knížete Dambora. Uplynulo hodně vody, přešly válečné vichřice, ale Damborova vesnice a jeho potomci žijí v Dambořicích dodnes spokojeně a šťastně.

Pavel Škrha; pověst mu vyprávěl strýc Konečný z Dambořic

Nahoru