Půlnoční duch v Dambořicích

Židovský hřbitov v Dambořicích byl vybudován na návrší akátového hájku za katolickým hřbitovem, který stojí na místě bývalé tvrze pánů na Dambořicích. Říká se mu "židovský hřbitov", protože tam byli pohřbíváni jen Židé. Ti nesměli být pochováváni na křesťanských hřbitovech. Jejich pomníky jsou vždy nasměrovány na východ, podle jejich víry. Písmo na pomnících je hebrejské nebo německé, na některých zezadu i české. Místo svíček a věnců pokládali pozůstalí pravověrní Židé na hroby svých příbuzných jen kamínky - symbol modlitby a vzpomínky na zemřelé.

Celý židovský hřbitov v Dambořicích v sobě skrývá mnoho tajemného a záhadného. Má tetička říkala, že se tam pravidelně při měsíčním úplňku o půlnoci zjevuje duch mrtvého Žida - Mstitele. Ten se prý zjevuje proto, aby pomstil smrt svého nespravedlivě odsouzeného syna. Náhle se prý zajiskří nad hřbitovními pomníky klikatá čára blesku a současně se v dýmu objeví průzračný duch zesnulého. Každý, koho duch zesnulého Žida - Mstitele zahlédl, v tu ránu zemřel. Duch si pak mrtvolu odnese do hrobu.

Když prý byli všichni nespravedlivě odsouzení Židé pomstěni, duch se už nezjevil. Já sama tomu nevěřím, vždyť se to jen tak povídá.


Michaela Lejsková; pověst jí vyprávěla tetička Hortvíková z Dambořic

Nahoru