Slavkovsko v době válek napoleonských

V druhé polovině listopadu roku 1805 usadilo se Napoleonovo vojsko v brněnském kraji a důstojníci zabrali venkovské zámky, fary a větší domy, kde vyžadovali nejvybranější jídla, nápoje a pamlsky.   

Francouzi jedli nejraději drůbeží maso, a proto v celém okolí zůstalo po jejich odchodu jen málo slepic. V Heršpicích prý zbyla po těchto návštěvnících z veškeré drůbeže jen jediná husa, která ušla svému osudu tím, že byla uschována v duté vrbě. V Pozořicích byla po bitvě zase úplnou vzácností kočka, poněvadž francouzští vojáci si prý kočky oblíbili a platili za dobře upečenou kočku  obyvatelům slušnou odměnu.

V Křenovicích bydleli Francouzi skoro 14 dní. Jak zaznamenává školní kronika, nezbylo po nich v obci ani jediné krávy, prasete ani drůbeže. V domku pana Ondřeje Spáčila, který stál pár kroků od potoka Rakovce, zřídili si lázeň. Odtud prý vybíhali nazí k potoku, tam se omyli ve studené vodě a zase běželi do domku. Když se chystali Francouzi z Křenovic k odchodu, prohledali domy a kde měly hospodyně zaděláno na chléb, tam prý jim namíchali do kvásku peří, aby Rusové, kteří již postupovali od Slavkova, nenašli v obci nic k jídlu.

(Zdroj: Vlastivědný sborník Křenovic u Slavkova – Pod Mohylou Míru, 1959, zkráceno)

 

 

Nahoru