Židovské památky

synagoga.jpg Židé žijí v historických českých zemích více než tisíc let. Od svého příchodu v 9. století vytvořili společenství na mnoha místech v Čechách i na Moravě. Komunita to sice nebyla početně příliš silná, ovšem o to větší byl její kulturní vliv. Celá staletí udržovali své tradice a zvyky, o čemž svědčí mnoho židovských památek, která lze vidět prakticky po celé České republice. 

Židovská synagoga ve Slavkově

Židovská obec se ve Slavkově nacházela v jihozápadním kvadrantu vnitřního, hradbami chráněného města. Katastrálně spadala pod město Slavkov, měla však svou vlastní samosprávu a majetek. Obci patřila synagoga, radnice, škola a nemocnice. V roce 1919 byla židovská obec sloučena se Slavkovem.Původní synagoga, která je zmiňována již v 16. století, se nacházela v zástavbě přízemních domků při býv. Židovské úzké ulici. Rozpadající se synagoga však byla zbořena a na jejím místě byla v roce 1858 postavena v novorománském stylu synagoga nová. Interiér byl doplněn iluzivní malbou.
Synagoga sloužila bohoslužebným účelům do počátku 40. let, pak bylo nacisty vnitřní zařízení zničeno. V následujících desetiletích byla využita jako skladiště, minimálně od r. 1960 pro podnik Nábytek Zlín. Restitucí byla v r. 1991 vrácena původnímu vlastníku, Židovské náboženské obce v Brně.

Židovská synagoga ve Slavkově

Vstup po domluvě: tel.  +420 544 509 606

Více informací naleznete zde.

Židovský hřbitov ve Slavkově

Nejstarší slavkovské židovské pohřebiště se údajně nacházelo východně od města, při cestě k Němčanům. Starý židovský hřbitov ležel - jak o tom zpravoval i údaj z r. 1549 - jižně od města při silnici na Ždánice, poblíž říčky Litavy. Václav Antonín hrabě Kounic, tehdejší majitel panství, jej nechal nedlouho před svou smrtí r. 1774 zlikvidovat z jediného prostého důvodu, že „vadil“ v pohledu ze zámku. Část náhrobků byla odtud přenesena na nový hřbitov.
Ve Slavkově se v průběhu staletí nacházely tři židovské hřbitovy. Nejstarší, jehož místo zatím nebylo přesně identifikováno, se nacházel za ulicí Bučovickou – směrem k obci Němčany. Další byl až do roku 1744 umístěn jižně od Slavkova, v místech bývalého cukrovaru. Dnes se hřbitov s dochovanými náhrobky nachází na jihozápadním úpatí kopce Urban.

Židovský hřbitov ve Slavkově

Hřbitov je přístupný po domluvě na Turistickém Informačním Centru (půjčení klíčů za zálohu).

Více informací naleznete zde.

Židovský hřbitov v Bučovicích 

Bučovický židovský hřbitov se nachází při ulici Hájecká. Jeho přesné založení není známo, ale minimálně se tak stalo v 17. století.
Hřbitov se rozprostírá v takovém na trochu zvlněném pozemku ve tvaru U. Plochu přibližně 4.743 m2 ohrazuje vysoká zeď. Nachází se zde něco okolo 400 náhrobků, nejstarší by měl pocházet z roku 1767. Při oficiálním vstupu stojí eklektická obřadní síň z roku 1892. Hřbitov je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Židovský hřbitov v Bučovicích

Hřbitov je uzamčen a přístupný na požádání.

Židovský hřbitov v Dambořicích

Židovský hřbitov se nachází za katolickým hřbitovem. Hřbitov byl pravděpodobně založen na přelomu 16. a 17. stol. Nejstarší náhrobek odborně zjištěný začátkem minulého století pochází z roku 1700. Poslední pohřeb se konal ve 40. letech 20. století. Areál obsahuje na 300 až 400 náhrobků. 
Starší náhrobky vetknuté do země jsou ukončeny obvykle půlkruhově a mají plochou reliéfní výzdobu s hebrejským nápisem. Některé z nich jsou opatřeny symbolikou související se jménem, zaměstnáním či vlastnostmi zemřelého: např. koruna, věnec, strom, lev, závoj, ruce kohenů, levitské nádoby. Materiálem je pískovec, žula a vápenec. Nové, tzv. poemancipační náhrobky mají jednodušší vzhled a německé texty. Materiálem je žula a mramor. Některé náhrobky jsou psány i česky. Hřbitov je chráněn jako kulturní památka České rupubliky. 

Židovský hřbitov v Dambořicích

Hřbitov je veřejně přístupný. 

Nahoru