(56) Žlíbek – přírodní památka, Rašovice

Asi 600 m východně od obce Rašovice, pět vzájemně nesouvisejících částí svahového údolí - čtyři z nich na V svahu, jedna v závěru údolí s expozicí k severu. 

Jedná se o staré opuštěné extenzivní sady a pastviny, suché a teplé, silně osluněné. Ochrana byla zřízena pro dochovaná společenstva bylinného patra, zejména pro bohatý výskyt rostlin závislých na mykorrhize z čeledi Orchideaceae. Geologicky se jedná o vápnité jíly a slíny vnějšího flyšového pásma karpatika překrytá spraší a černozemí.

Žlíbek_Rašovice.jpg

Nahoru